Formularz WNIOSEK ZGŁOSZENIA / ORGANIZACJI WYDARZENIA

Proszę zaakceptować klauzulę RODO.
Wypełnij wszystkie wymagane pola formularza, aby zgłosić swój wniosek.

KROK 1 / 3

STRONA 1 - OBOWIĄZKOWA
WNIOSEK ZGŁOSZENIA/ORGANIZACJI WYDARZENIA

Aby uzyskać zgodę na organizację wydarzenia prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


KROK 2 / 3

Czy potrzebujesz wsparcia Sekcji Promocji UEK (działania promocyjne, materiały promocyjne UEK, fotograf UEK)?np. plakaty na terenie Kampusu UEK, TV UEK, informacje na FB UEK, informacje na stronie internetowej Uczelni, stoisko promocyjne na terenie Kampusu UEK


TYLKO JEŚLI BYŁY ZGŁOSZONE W ZAPOTRZEBOWANIU ROCZNYM

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-64/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, realizatorem druków w skali całej Uczelni z dniem 1 stycznia 2019 roku zostaje Zakład Poligraficzny UEK. Wszystkie złożone przez Państwa zapotrzebowania na druk w roku 2019, zostały przekazane do Zakładu Poligraficznego UEK. W sprawie realizacji druku proszę o kontakt bezpośrednio z Zakładem Poligraficznym UEK.


KROK 3 / 3

Podsumowanie > sprawdź poprawność danych i zatwierdź

KROK 1 - Główne informacje o wydarzeniu
0. Kategoria projektu
1. Nazwa projektu
2. Organizator
3. Miejsce
4a. Data wydarzenia
5. Opis wydarzenia
6. Program/harmonogram
7a. Planowana liczba uczestników
7b. Pochodzenie grupy uczestników

Dane osoby organizującej wydarzenie
8. Osoba odpowiedzialna za realizację wydarzenia
9. Telefon kontaktowy
10. E-mail

KROK 2 - Wsparcie Sekcji Promocji UEK (działania promocyjne, materiały promocyjne UEK, fotograf UEK)
11. Działania promocyjne
12. Gadżety UEK
13. Druki
Termin dostarczenia projektu do realizacji
Termin realizacji druku
14. Obsługa FOTO